What's On
ฉายภาพยนตร์เรื่อง สวรรค์บ้านนา
clock วันอาทิตย์ที่ 28 ส.ค. 2559

Heaven.jpg

ชาวนาสองครอบครัวซึ่งถูกยึดที่นา ได้ร่วมกันทำนาบนผืนดินเดียวกัน โดยหวังว่าจะผ่านหนึ่งปีของการเก็บเกี่ยวไปได้เหมือนเคยเป็นมา แต่แม้ว่าโลกจะพัฒนาไปเท่าใด เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหน พวกเขาก็ยังไม่อาจไขว่คว้าหนทางแห่งชีวิตที่ไร้ซึ่งความทุกข์ยากได้

แล้วเราจะฝันถึงโลกในอุดมคติได้อย่างไร ถ้าท้องของเรายังคงหิวอยู่ โครงการความร่วมมือจากบริษัท Extra Virgin

กำกับโดย: อุรุพงศ์ รักษาสัตย์

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ห้องมินิเธียเตอร์ 1 อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์