What's On
เปิดสอนการใช้งาน TK Application
clock วันพุธที่ 10 ส.ค. 2559

TKapp_655x315px.jpg

            เพลิดเพลินไปกับสาระอันเป็นประโยชน์ TK Application สนุกกับการเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนเมื่อครั้งอดีตกาลที่เคยอาศัยอยู่บนแผ่นดินไทย ทั้งเรื่องการอาศัยอยู่ในถ้ำ เครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินชีวิต ดนตรี ศิลปะ สัตว์เลี้ยง การนุ่งห่มแต่งกาย รวมถึงพิธีกรรมเกี่ยวกับความตายตามแนวโบราณคดี ชีวิตของคนยุคหิน ยุคสำริด ที่ดำรงชีวิตด้วยการหาของป่า ล่าสัตว์ และเกษตรกรรม

ค่าลงทะเบียน : สมาชิก TK park ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำหรับ : สมาชิก TK park และบุคคลทั่วไป

ทุกวันพุธที่ 3, 10, 24, 31 สิงหาคม 2559 เวลา 15.00 – 17.00 น. ณ ห้องสมุดไอที อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

สอบถามข้อมูลและสมัครเข้าอบรม โทร. 02 257 4300 ต่อ 301