What's On
รอบชิงชนะเลิศ โครงการ “ลับสมองประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 11”
clock วันเสาร์ที่ 13 ส.ค. 2559

หนูน้อย-รอบชิง-655x315.jpg

รอบชิงชนะเลิศ
โครงการ “ลับสมองประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 11”
    

         หลังจากผ่านการเฟ้นหาหนูน้อยคนเก่งที่รักการเล่านิทานในรอบคัดเลือกทั่วภูมิภาคมาแล้ว ในครั้งนี้ถึงเวลาที่ต้องคัดเลือกหนูน้อยคนเก่งตัวจริงในรอบชิงชนะเลิศ ของโครงการ “ลับสมองประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 11 ติดต่อกัน โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายร่วมจัดงาน ได้แก่ อุทยานการเรียนรู้ TK park มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม และนิตยสาร Mother&Care โดยในปีนี้มีแนวคิดในการจัดโครงการฯ คือ “เปิดสมอง เปิดการเรียนรู้ เปิดโลกการอ่าน กับหนูน้อยนักเล่านิทาน” เพื่อให้น้องๆ หนูๆ ได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาผ่านโครงการฯ รวมทั้งส่งเสริมให้ครอบครัวเห็นคุณค่าของการอ่าน และสร้างวัฒนธรรมรักการอ่านให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในสังคมไทย
         มาร่วมให้กำลังใจกับการประกวดหนูน้อยนักเล่านิทาน รุ่น 4 - 6 และ 6 - 9 ปี รอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และชิงทุนการศึกษา พร้อมของรางวัลมากมาย
         ในวันเสาร์ที่ 13 - วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8