What's On
Inspired by Idols “นักบรรพชีวิน...นักสืบฟอสซิลดึกดำบรรพ์”
clock วันอาทิตย์ที่ 31 ก.ค. 2559

InSpiedbyIdol-JUL2016-655x315.jpg

ร่วมย้อนอดีตจุดเริ่มต้นด้วยเรื่องราวจากนักบรรพชีวินวิทยาในประเทศไทย ผู้เปรียบเสมือนนักสืบบรรพกาล สืบค้นข้อมูลจากฟอสซิลดึกดำบรรพ์ พบกับ ดร.วราวุธ สุธีธร และ ดร.สุรเวช สุธีธร จากศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ริ่เริ่มและวางรากฐานการขุดค้นซากฟอสซิลสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์ในประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวความสนุกจากประสบการณ์จริงในการขุดค้นในแหล่งฟอสซิลต่างๆ ทั่วประเทศ

กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์