What's On
TK Reading Club ตอน ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต
clock วันเสาร์ที่ 30 ก.ค. 2559

ReadingClub-JUL59-2-655x315.jpg

พบกับนวนิยายร่วมสมัย ที่สะท้อนภาพชีวิต ครอบครัว การบริหารจัดการชีวิตในสังคมเสพติดศิลป์ของคนหนุ่มสาวยุคใหม่ ผ่านภาษาที่เข้าใจง่าย มีเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์ “ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต” หนังสือที่คว้ารางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ของประเทศไทย พ.ศ. 2558 พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษ คุณวีรพร นิติประภา เจ้าของผลงาน

เพราะการอ่านไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในตำราเรียน...

วันเสาร์ที่ 30 กรกฏาคม 2559 เวลา 14.00 – 16.00 น. ห้องมินิเธียเตอร์ 2 อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์