What's On
Librarian Space ตอน Do it! Dough
clock วันเสาร์ที่ 09 ก.ค. 2559

LibSpace-JUL59-DoItDough-655x315.jpg

พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทักษะ สำหรับเพื่อนบรรณารักษ์
Librarian Space ตอน Do it! Dough
ครบสูตรเรื่อง “แป้งโดว์” กับ 2 กิจกรรม ที่กลับมาตามคำเรียกร้อง


       Part 1 Librarian Space ตอน Make it! Dough ทำแป้งโดว์ง่ายๆ ด้วยตัวเอง
       สนุกสนานกับการผลิตสื่อการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะจินตนาการ กับกิจกรรม “ทำแป้งโดว์ง่ายๆ ด้วยตัวเอง” พร้อมเผยสารพัดวิธีการเก็บรักษาแป้งโดว์ให้ใช้งานได้นานๆ โดยทีมวิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้านการทำแป้งโดว์

       วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.30 – 12.30 น. ณ ห้อง Learning Auditorium อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

**รับคุณครู, บรรณารักษ์ และนักจัดกิจกรรม จำนวน 40 คน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 02 257 4300 ต่อ 113, 114


       Part 2 Librarian Space ตอน Craft it! Dough ปั้นเรื่องเป็นตัว#2
       ชวนเพี่อนบรรณารักษ์ มาร่วมสร้างสรรค์ “นิทานให้มีชีวิต ด้วยศิลปะการปั้นแป้งโดว์” กับทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการปั้น พร้อมเทคนิคเคล็ดลับในส่วนของการปั้นในรูปแบบสร้างสรรค์ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างจินตนาการและปฎิสัมพันธ์เชิงบวก ช่วยแต่งเติมเรื่องราวของนิทานให้ยิ่งสนุกและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

       วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้อง Learning Auditorium อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
 
**รับคุณครู, บรรณารักษ์ และนักจัดกิจกรรม จำนวน 40 คน
สอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่ง โทร 02-257-4300 ต่อ 113, 114