What's On
Read & Learn Program for Family
clock วันอาทิตย์ที่ 19 มิ.ย. 2559

june-Read&Learn_655x315px.jpg

โปรแกรมการส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยสำหรับครอบครัว

ประจำเดือนมิถุนายน 2559

โปรแกรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ผ่านการศึกษาและพัฒนาขึ้นตามหลักการเรียนรู้ของสมอง (Brain Compatible Learning Program) ที่เปิดโอกาสให้เด็ก “ฟัง อ่าน เล่น เรียนรู้” กับหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นตามหลักวิชาการ  เพลิดเพลินกับเหล่านิทานนานาชาติเรื่องเอกของโลก และต่อยอดประสบการณ์และทักษะต่างๆ ด้วยฐานกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะเตรียม เสริมสร้างและพัฒนาเด็กแบบองค์รวมทั้งทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว อารมณ์ ภาษา การคิด การสร้างสรรค์และจินตนาการ        

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559
เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Learning Auditorium

  • นิทานหรรษา (Story  time) ประจำเดือนนี้พบกับชุดนิทานนานาชาติสำหรับเด็กใน Theme of Create and Egg ที่จะทำให้เด็กๆ ได้พัฒนาตนเอง เรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัว  เรียนรู้โลกผ่านกิจกรรมการเล่านิทาน การแนะนำหนังสือดีจากนานาชาติ
  • Rolling Art (เหมาะสำหรับเด็กวัย 4-6 ปี) กิจกรรมการออกแบบสร้างสรรค์งานศิลปะรูปแบบต่างๆ ผ่านรูปทรงวงรี ฝึกและควบคุมการใช้กล้ามเนื้อมือทั้งซ้าย – ขวา

*รับสมัครจำนวน 15 ครอบครัว
ค่าลงทะเบียน 150 บาท / คน (เฉพาะเด็ก)

สอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่
อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
โทร 02-2574300  ต่อ 136, 098-832 4151 คุณอุษา ศรีนวล