What's On
TK Reading Club ตอน จดหมายจากเมืองไทย
clock วันเสาร์ที่ 11 มิ.ย. 2559

ReadingClub-JUN59-655x315.jpg

            อุทยานการเรียนรู้ TK park ชวนเพื่อนๆ มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิด จินตนาการ ผ่านกิจกรรม TK Reading Club ที่เปิดโอกาสให้คอนักอ่านได้เจอะเจอประสบการณ์ใหม่ๆ จากการสร้างมิตรภาพกับคนรักการอ่านในมุมมองที่แตกต่างกัน                                                          

            ชวนนักอ่านที่ชื่นชอบนวนิยายเชิงวัฒนธรรมไทย-จีน มาติดตามตำนานเสื่อผืนหมอนใบ มุมมอง ทัศนคติแบบจีนมองไทยแบบตรงไปตรงมากับ จดหมายจากเมืองไทย” นวนิยายไทยที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมดีเด่นจากองค์การสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (รางวัลซีโต้) พ.ศ. 2512

            พบกับเจ้าของผลงาน โบตั๋น หรือ คุณสุภา สิริสิงห ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2542 ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวความคิด จิตใจ วัฒนธรรมของคนจีนในเมืองไทย และคนไทยผู้เป็นเจ้าของแผ่นดิน ให้ผู้อ่านได้ซึมซับถึงความหลากหลายอันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของสังคมไทย

ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-257-4300 ต่อ 244 หรือ 136

เพราะการอ่านไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในตำราเรียน...

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 – 16.00 น. ห้องมินิเธียเตอร์ 2 อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์