What's On
งานแถลงข่าวเปิดโครงการ ลับสมองประลองปัญญาฯ ครั้งที่ 11
clock วันพฤหัสบดีที่ 12 พ.ค. 2559
lub-samong_655x315px.jpg
            โครงการ ลับสมองประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 11 ติดต่อกัน ซึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของภาคีเครือข่ายร่วมจัดงาน ได้แก่ อุทยานการเรียนรู้ TK park, มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก, สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม และนิตยสาร Mother&Care โดยในปีนี้มีแนวคิดในการจัดโครงการฯ คือ “เปิดสมอง เปิดการเรียนรู้ เปิดโลกการอ่าน กับหนูน้อยนักเล่านิทาน” เพื่อให้น้องๆ หนูๆ ได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาผ่านโครงการฯ รวมทั้งส่งเสริมให้ครอบครัวเห็นคุณค่าของการอ่าน และสร้างวัฒนธรรมรักการอ่านให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในสังคมไทย
            โดยเปิดรับสมัครหนูน้อยคนเก่งที่รักการเล่านิทาน วัย 4-9 ปี จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ร่วมประกวดเล่านิทานชิงทุนการศึกษา และของรางวัลมากมาย ซึ่งจะจัดงานแถลงข่าวขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 – 15.45 น. ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8
 
มาร่วมกันเฟ้นหาเด็กเก่งเป็น “หนูน้อยยอดนักเล่านิทาน” จากทั่วภูมิภาค 
ช่องทางการรับสมัคร : 
1. สมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ www.motherandcare.in.th หรือ www.tkpark.or.th
สมัครออนไลน์ (คลิกที่นี่)
 
2. ดาวน์โหลดใบสมัคร ทางอีเมล : motherandcare@hotmail.com หรือ ทางโทรสาร 02-241-3855 หรือทางไปรษณีย์: นิตยสาร mother&care อาคาร GM Group เลขที่ 914 ถ.พระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ดาวโหลดใบสมัคร (คลิกที่นี่)
 
3. สมัครผ่านโรงเรียน หรือ หน่วยงานที่ร่วมโครงการทั่วประเทศ 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
โทร. 02-241-8000 ต่อ 326, 330, 341 / 085-931-0404
www.motherandcare.in.th, www.facebook.com/motherandcare
www.tkpark.or.th, www.facebook.com/tkparkclub
อีเมล : motherandcare@hotmail.com