What's On
นิทรรศการแสดงผลงานของเด็กยุคใหม่ ART-SYLUM
clock วันศุกร์ที่ 13 พ.ค. 2559

เวทีเยาวชน
ART – SYLUM
โดย ม.มหาสารคาม คณะสถาปัตยกรรม

ซัมเมอร์นี้ชวนผู้ที่สนใจเรื่องราวของแฟชั่น ร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานของเด็กยุคใหม่ พร้อมการเดินแบบแฟชั่นโชว์ ของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขานฤมิตศิลป์ CRAFT / GRAPHIC / FASHION คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดาวน์โหลดกำหนดการ

วันศุกร์ที่ 13 – วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559 เวลา 15.00 – 19.00 น. บริเวณลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ART-SYLUM.jpg