What's On
TK on Tour ตอน สืบสานลายเส้น กินเล่นอย่างไทย
clock วันเสาร์ที่ 02 เม.ย. 2559

TKonTour_655x315px.jpg

TK on Tour ตอน สืบสานลายเส้น กินเล่นอย่างไทย

        TK park ชวนเด็กไทยวัย ๑๐ – ๑๔ ปี มาเพิ่มเวลารู้นอกห้องเรียน กับกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ณ หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี จ.สมุทรสาคร ในวันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙  ๗.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
 
         - ชมงานหัตถศิลป์ วาดเส้นเขียนสีเครื่องเบญจรงค์
         - เปิดสำรับตำราขนมไทย กับขนมดอกจอก และปั้นสิบ
         - สนุกกับแรลลี่วิถีไทย ณ อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร SK park
 
         รับจำนวนจำกัด ๔๐ คน
         ค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ๖๕๐ บาท ... พิเศษสมาชิก TK park และ SK park เพียง ๕๐๐ บาทเท่านั้น
         *รวมค่าอาหารกลางวัน ๑ มื้อ อาหารว่าง ๒ มื้อ
         แก้วเบญจรงค์ที่สร้างสรรค์ลวดลายด้วยตัวเอง
         ขนมไทยกลับไปฝากคุณพ่อคุณแม่

         สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙
           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๒๕๗ ๔๓๐๐ ต่อ ๒๒๔ หรือ www.tkpark.or.th
 
         กิจกรรมความร่วมมือระหว่างอุทยานการเรียนรู้ TK park กับอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร SK park

         ดาวน์โหลดใบสมัคร

         ดาวน์โหลดกำหนดการกิจกรรม