What's On
เส้นทางสู่การแจ้งเกิดบนโลกออนไลน์
clock วันอาทิตย์ที่ 13 มี.ค. 2559

CAT-inspired_655x315px.jpg

Inspired by idol กับ เส้นทางสู่การแจ้งเกิดบนโลกออนไลน์

       Inspired by idol กับ เส้นทางสู่การแจ้งเกิดบนโลกออนไลน์ กับ คุณ นัชญ์ ประสพสิน เจ้าของเพจและหนังสือ “ทูนหัวของบ่าว” ที่จะพูดคุยให้เห็นถึงความรัก ความผูกพันของทาสแมว จนโด่งดังในโลกออนไลน์ และจากความดังของเพจสู่หนังสือยอดนิยม
       วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 -14.00 น. ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK park