What's On
TK แจ้งเกิดจัดอบรม “Digital Content Apprentice Workshop 2559”
clock วันจันทร์ที่ 16 พ.ค. 2559

Apprentice2_655x315px.jpg

TK แจ้งเกิดจัดอบรม “Digital Content Apprentice Workshop 2559”
ฝึกความเป็นมืออาชีพด้าน Animation & VFX

อุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วมกับ TACGA จัดโครงการฝึกอบรม "Digital Content Apprentice Workshop" (TK แจ้งเกิด 2559) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน Animation และ Visual effects จากวิทยากรระดับแนวหน้าของเมืองไทยมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เฉพาะทางทั้ง 3 สาขา จำนวน 3 class แบ่งเป็น  Model / Texture, Animate และ SLR&Composite

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 16 พฤษภาคม 2559 โดยการส่งประวัติพร้อมผลงานในรูปแบบของไฟล์ VDO ความยาวไม่เกิน 1 – 1.30 นาที มาที่ อีเมล apprenticeworkshop@gmail.com ทั้งนี้นักศึกษาที่ผ่านการเข้าร่วมอบรมโครงการฯ เมื่อจบหลักสูตรยังได้มีโอกาสเข้าร่วมงานในสตูดิโอชั้นนำของประเทศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook.com/tacga.thai