What's On
TK Reading Club ตอน เวลาในขวดแก้ว
clock วันเสาร์ที่ 19 มี.ค. 2559

TK Reading Club ตอน เวลาในขวดแก้ว

ReadingClub-MAR59-1-655x315.jpg

“ถ้าฉันเก็บเวลาไว้ในขวดแก้วได้ 
สิ่งแรกที่ฉันจะทำ…
คือสะสมคืนวันที่ล่วงเลยมานิรันดร์
เพียงเพื่อมอบมันแก่เธอ"

อุทยานการเรียนรู้ TK park ชวนนักอ่านมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิด จินตนาการ ผ่านกิจกรรม TK Reading Club ที่เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้พบประสบการณ์ใหม่จากการสร้างมิตรภาพกับนักอ่านที่มีมุมมองแตกต่างกัน

ใครที่ชื่นชอบนวนิยาย ครั้งนี้เราชวนมาเจาะลึกนวนิยาย "เวลาในขวดแก้ว" ที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน รายชื่อหนังสือดี 100 ชื่อเรื่องที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน ร่วมพูดคุยเบื้องลึกเบื้องหลังไปกับคุณชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล ลูกไม้ใต้ต้นของ อ. ประภัสสร เสวิกุล

เพราะการอ่านไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในตำราเรียน..                                                          
วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 – 16.00 น. ห้องมินิเธียเตอร์ 2 อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์