What's On
TK park ปิดปรับปรุงชั่วคราว
clock วันพุธที่ 10 เม.ย. 2562

close-17APR2019-655x315.png

          อุทยานการเรียนรู้ TK park ขออภัยที่ไม่สามารถเปิดบริการตามกำหนดที่แจ้งไว้เดิมในวันที่ 23 เมษายน 2562 ได้ เนื่องจากประเมินความเสียหายแล้วพบว่าอุบัติภัยที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ โดยอุทยานการเรียนรู้ TK park ต้องดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับมาให้บริการโดยเร็วที่สุด 

  • สมาชิกที่มีกำหนดคืนหนังสือในระหว่างปิดบริการ จะได้รับการยกเว้นค่าปรับทุกกรณี เมื่อคืนหนังสือภายในวันที่ 28 ก.ค. 2562
  • สำหรับสมาชิกที่ประสงค์จะคืนหนังสือ สามารถนำมาคืนได้ที่จุดรับคืนชั่วคราว ของอุทยานการเรียนรู้ TK park ในบริเวณชั้น 7 ระหว่างเวลา 10.00 -20.00 น. ทุกวัน
  • กรณีหนังสือจอง สมาชิกสามารถติดต่อรับหนังสือได้ตามลำดับการจองเดิม
  • ทุกท่านจะได้รับการต่ออายุบัตรสมาชิก ตามระยะเวลาที่ปิดให้บริการ

 

           อุทยานการเรียนรู้ TK  park ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ส่งความห่วงใยถึงพวกเราชาว TK park มาในทุกช่องทางอุทยานการเรียนรู้ TK park

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 02 264 5963-5 เวลาทำการวันจันทร์ – วันศุกร์ 09.30 – 17.30 น.***