What's On
หลักสูตรอบรมไอที: เรียนรู้การใช้ Facebook
clock วันพฤหัสบดีที่ 04 เม.ย. 2562

Facebook_APR_655x315px.png

โปรแกรมอบรมหลักสูตรไอที สำหรับผู้สูงวัย เดือนเมษายน 2562

“เพราะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด” อุทยานการเรียนรู้ TK park เปิดอบรมหลักสูตรไอทีสำหรับผู้สูงวัย เรียนรู้การใช้งานสื่อ Social Media (Facebook)

  • วันพฤหัสบดีที่ 4  เมษายน 2562      การสมัครใช้งาน Facebook
  • วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562      การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
  • วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562      การโพสต์ข้อความ และรูปภาพ

ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรม IT Workshop 1 - 2 อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 

* สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
** สมาชิก TK park ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

สอบถามข้อมูลและสมัครเข้าอบรม โทร. 02 257 4300 ต่อ 301, 302