TK News
ทีเคพาร์ค รุก Digital Content
clock วันพุธที่ 11 ก.ย. 2562

 DigitalContent-03.jpg

ทีเคพาร์ค รุก Digital Content พัฒนาทักษะแอนิเมชั่นเยาวชนไทยสู่ภาคอุตสาหกรรม

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) มุ่งพัฒนาทักษะดิจิทัลคอนเทนท์ให้แก่เยาวชนไทย พร้อมมอบเกียรติบัตรภายใต้ กิจกรรมเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา Digital Content 2562 ให้แก่เยาวชน 45 คน ที่ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรสาขาแอนิเมชั่นสู่ภาคอุตสาหกรรม ณ สตูดิโอชั้นนำต่างๆ

นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 9 ปีที่ผ่านมา สำนักงานอุทยานการเรียนรู้หรือทีเคพาร์คได้จัดอบรมพัฒนาและฝึกฝนทักษะด้านแอนิเมชั่นอย่างเข้มข้นตลอดมา เนื่องจากแอนิเมชันยังคงอยู่ในความสนใจของเยาวชนไทย และอุตสาหรรมดิจิทัลคอนเทนต์ยังคงต้องการคนที่มีความรู้ เพื่อไปพัฒนาสายอาชีพนี้ให้ก้าวหน้า ทีเคพาร์คจึงเปิดโอกาสให้เยาวชนที่สนใจและอยากที่จะเรียนรู้การทำ ดิจิทัล คอนเทนท์ โดยเข้าอบรมวิธีการออกแบบและสร้างงาน ตลอดจนกระบวนการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างสรรค์งาน ดิจิทัล คอนเทนท์ ที่มีคุณภาพต่อไป

DigitalContent-02.jpg

ในปีนี้ กิจกรรมเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา Digital Content 2562 มีผู้สนใจเข้าร่วมสมัครเป็นจำนวนมาก โดยได้รับความร่วมมือทางด้านการประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนทางด้านนี้จากทั่วประเทศ ซึ่งใบสมัครพร้อมผลงาน Portfolio จากนักศึกษาและผู้สนใจทุกคนจะถูกคัดกรองจากคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งท้ายที่สุดได้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 45 คน

DigitalContent-01.jpg

การอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทด้านดิจิตัล คอนเทนท์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ 8 บริษัท ได้แก่ บริษัท เดอะมั้งค์ สตูดิโอ จำกัด, บริษัท กันตนา แอนนิเมชั่น สตูดิโอ จำกัด, บริษัท อิ๊กดาสซิว กรุ๊ฟ จำกัด, บริษัท โตโมแกรม สตูดิโอ จำกัด, บริษัท เชลล์ฮัท เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด, บริษัท ฉาย พิกเจอร์ส จำกัด, บริษัท ฮิลแมนฟาร์ม วีเอฟเอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด และ บริษัท อิส โปรดักส์ชั่น สตูดิโอ จำกัด  บริษัทดังกล่าวนี้ได้จัดส่งวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขา  SLR ( Shading  Lighting Rendering ), Model and Texture และ Animation มาให้ความรู้กับเยาวชน พร้อมทั้งฝึกงาน เป็นระยะเวลา 2 เดือน

นายกิตติรัตน์ กล่าวว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ผ่านการอบรมทุกคนจะได้รับการพิจารณาเข้าทำงานจากบริษัทต่างๆ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ทำการประเมินผล ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนและหัวหน้าสายงานในการฝึกปฎิบัติงาน ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาทั้งศักยภาพพร้อมก้าวเข้าสู่การทำงานอย่างมืออาชีพต่อไป