TK News
ผู้บริหารทีเคพาร์คพบทูตฟินแลนด์
clock วันจันทร์ที่ 02 ก.ย. 2562

คนรักห้องสมุด รอฟังข่าวดี มีโอกาสพบกับ “โอดิ” ห้องสมุดประชาชนยอดเยี่ยมปีล่าสุดในงาน TK Forum ต้นปีหน้า

cover_655_ok.jpg

          ผ่านพ้นไปเพียง 6 วันหลังการประกาศผลรางวัลห้องสมุดยอดเยี่ยมประจำปี (Public Library of the Year 2019) ในงาน IFLA World Congress ที่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ ซึ่งผลปรากฏว่าห้องสมุดกลางเฮลซิงกิ (The Helsinki Central Library) หรือ “โอดิ” (Oodi) ประเทศฟินแลนด์ สามารถคว้าชัยชนะเหนือห้องสมุดที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายอีก 3 ประเทศคือ ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์

in_3.jpg
บรรยากาศวันประกาศผลรางวัลห้องสมุดยอดเยี่ยมประจำปี 2019 ห้องสมุดกลางเฮลซิงกิ ‘โอดิ’ คว้าชัยชนะท่ามกลางเสียงยินดีอื้ออึงจากกองเชียร์

          เมื่อวันที่ 2 กันยายน ที่ผ่านมา ผู้บริหารอุทยานการเรียนรู้ TK park ยกทีมเข้าพบเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย นางซาตู ซุยก์การี-เคลฟเวน (H.E. Ms. Satu Suikkari-Kleven) เพื่อหารือถึงความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน ในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาห้องสมุด การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ มีรองเอกอัครราชทูตฯ นายเฮคกิ คาร์ฮู (Heikki Karhu) ให้การต้อนรับและร่วมซักถามแลกเปลี่ยนด้วย บรรยากาศการพูดคุยเป็นไปอย่างดียิ่ง

cover_655.jpg
(จากซ้ายไปขวา) เฮคกิ คาร์ฮู รองเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ ซาตู ซุยก์การี-เคลฟเวน เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ กิตติรัตน์ ปิติพานิช รอง ผอ.สบร.และ ผอ.ทีเคพาร์ค วัฒนชัย วินิจจะกูล หัวหน้าฝ่ายวิชาการทีเคพาร์ค

          นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ได้กล่าวถึงบทบาทและงานของอุทยานการเรียนรู้ TK park ที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และคนไทย มานานกว่า 14 ปี โดยใช้ห้องสมุดเป็นเครื่องมือสร้างการเปลี่ยนแปลง ขยายเครือข่ายและสนับสนุนให้เกิดห้องสมุดมีชีวิตในจังหวัดต่างๆ รวมทั้งในค่ายทหารและเรือนจำ และเห็นว่าการทำงานในลักษณะความร่วมมือกับภาคี (partnership) จะเป็นวิธีการสนับสนุนต่อยอดให้งานของอุทยานการเรียนรู้ TK park มีประสิทธิภาพมากขึ้นและส่งผลกระทบทางสังคมสูงขึ้น

in_4.jpg

          ในเบื้องต้น ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันกับความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยได้ยกตัวอย่างหลากหลายกิจกรรมที่เป็นไปได้ อาทิเช่น การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรของหน่วยงาน การเชิญวิทยากรจากห้องสมุด ‘โอดิ’ มาบรรยายในงานประชุมวิชาการประจำปี TK Forum ช่วงต้นปีหน้า การจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหนังสือภาพสำหรับเด็ก กิจกรรมเขียนโค้ด การจัดฉายภาพยนตร์นอร์ดิก (กลุ่มประเทศยุโรปตอนเหนือ) เป็นต้น