TK News
เด็กยุคดิจิทัล ยิ่งต้องเล่านิทาน อ่านหนังสือ
clock วันอังคารที่ 08 พ.ค. 2561

 “เด็กยุคดิจิทัล ยิ่งต้องเล่านิทาน อ่านหนังสือ” 
โครงการลับสมองประลองปัญญาสรรหาหนูน้อยนักเล่านิทานครั้งที่ ๑๓
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

 หนูน้อยนักเล่านิทาน1.jpg

3 ภาคีเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก และ นิตยสาร mother&care ร่วมกันจัดงานแถลงข่าว เปิดตัวโครงการ ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทานครั้งที่ 13 ภายใต้แนวคิด “เด็กยุคดิจิทัล ยิ่งต้องเล่านิทาน อ่านหนังสือ” ณ อุทยานการเรียนรู้ (TK park) ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

สำหรับปี 2561 นี้ เป็นปีที่ 13 ต่อเนื่องกันตั้งแต่การจัดโครงการ ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งแรกที่เกิดขึ้นในปี 2549 มีวัตถุประสงค์ให้เด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง คุณครู และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน โดยเริ่มจากพ่อแม่เล่านิทานอ่านหนังสือให้ลูกฟัง คุณครูและเด็กๆ ร่วมกันเล่านิทานอ่านหนังสือที่โรงเรียน แล้วเกิดการต่อยอดจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ขึ้นมาแสดงความสามารถด้านการเล่านิทานให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ฟัง บนเวทีการประกวดเล่านิทานสุดน่ารักแห่งปี ทั้งนี้ ก็เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

หนูน้อยนักเล่านิทาน3.jpg

ดร.อธิปัตย์ บำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ กำกับดูแลสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park กล่าวถึงภาพรวมการจัดโครงการฯ ใน 12 ปีที่ผ่านมาว่า “โครงการฯ นี้เริ่มต้นขึ้นจากจุดเล็กๆ ที่ TK park สนใจทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของเด็กเล็กช่วงปฐมวัยและเด็กวัยประถมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปีนี้เป็นช่วงเวลาที่เราภูมิใจเพราะมีส่วนสนับสนุนให้เด็กรักการอ่าน รวมทั้งสามารถทำให้การอ่านแตกแขนงครอบคลุมถึงทักษะการเล่าเรื่อง ความสามารถในการสื่อสารเช่นนี้ เป็นทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่เด็กยุคสมัยใหม่ต้องเรียนรู้และฝึกฝน ปีนี้อยากให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรม อยากให้คุณพ่อคุณแม่เน้นนิทานที่เด็กๆ เลือกเอง เพื่อถ่ายทอดให้ผู้ฟัง ได้ฟังอย่างสนุกสนาน”

หนูน้อยนักเล่านิทาน2.jpg

คุณเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป กรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก กล่าวถึงสิ่งที่เด็กๆ ได้รับจากการอ่านหนังสือนิทานว่า “หนังสือและนิทานเป็นเรื่องเล่าขานผ่านชีวิตคน พ่อแม่อ่านหนังสือให้ลูกฟัง ครูและผู้ใหญ่อ่านหนังสือให้เด็กฟัง เป็นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนฟังและคนอ่านผ่านหนังสือ อยากบอกผู้ใหญ่ทุกคนว่า ในแต่ละวัน อย่าลืมที่จะมองเด็ก เล่านิทานหรืออ่านหนังสือให้เขาฟัง เพราะนั่นคือการสร้างโลกโดยผ่านเด็ก อยากให้โลกเป็นอย่างไร เล่านิทาน อ่านหนังสืออย่างนั้นให้เด็กฟัง ขอบคุณโครงการฯ ที่ช่วยทำให้โลกสมบูรณ์ ผ่านนิทานสนุกๆ ที่เด็ก ๆ เล่าอย่างไม่ทิ้งธรรมชาติตามวัยของตน นี่คือความงดงามที่งอกงามในสังคมไทยของเรา”

สำหรับแนวคิดการจัดโครงการฯ ในปีนี้ คุณสรวงมณฑ์ สิทธิสมาน บรรณาธิการบริหารนิตยสาร mother&care กล่าวว่า  “ความพิเศษปีนี้คือแนวคิด “เด็กยุคดิจิทัล ยิ่งต้องเล่านิทาน อ่านหนังสือ” เหตุผลก็คือ เด็กยุคใหม่ในโลกยุคดิจิทัล มักจดจ่ออยู่กับหน้าจอ การมีกิจกรรม เช่น การเล่านิทาน อ่านหนังสือ จะเกิดประโยชน์ข้อดีมากมายช่วยให้เด็กๆ เกิดการเรียนรู้ รู้ว่า เราชอบอะไร ไม่ชอบอะไร ชอบนิทานเรื่องนั้น ไม่ชอบเรื่องนี้ จะเรียนรู้จักตัวเราเองเป็นอย่างดี และมีสมาธิที่ดี มีความคิดที่ลึกซึ้ง มากกว่าเด็กที่ไม่ได้อ่านหนังสือ

อยากให้เด็กๆ ลุกขึ้นมาอ่านหนังสือ เล่านิทาน เชิญชวนคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆ ที่รักการอ่านทั่วประเทศ มาร่วมแสดงความสามารถผ่านการเล่านิทานที่สดใสสมวัย เพื่อเฟ้นหายอดหนูน้อยนักเล่านิทานอย่างเป็นธรรมชาติ”

หนูน้อยนักเล่านิทาน4.jpg

ในมุมมองของผู้ปกครอง คุณเจกรัตนตั้งตระกูลพิธีกรผู้ประกาศข่าวช่อง 3ซึ่งเป็นคุณพ่อของ ด.. สิปโปทัยรัตนตั้งตระกูล (น้องโปโป) หนูน้อยนักเล่านิทานรางวัลชนะเลิศระดับอายุ 6 - 9 ปีโครงการลับสมองประลองปัญญาสรรหาหนูน้อยนักเล่านิทานครั้งที่ 12 กล่าวถึงการใช้นิทานกับเด็กในยุคดิจิทัลว่า  “นิทานสำหรับเด็กยุคนี้ยังเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ว่าจะอ่านจากหนังสือหรือสื่อดิจิตอล เพราะความสำคัญยังอยู่ที่เนื้อหาของนิทานที่ต้องช่วยฝึกจินตนาการ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และเหมาะสมกับวัยของเด็ก เพียงแต่เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเติมเต็มให้เนื้อหาของนิทานสนุกและดูน่าสนใจมากขึ้น สิ่งที่สำคัญคือ ถ้าพ่อแม่แบ่งเวลามานั่งอ่านนิทานกับลูก จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ สร้างความรัก ความอบอุ่นในครอบครัวให้มากยิ่งขึ้น”

หนูน้อยนักเล่านิทาน5.jpg

โครงการลับสมองประลองปัญญาสรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ ๑๓ นี้ เป็นการประกวดเล่านิทานประเภทเดี่ยวแบ่งเป็น 2 ระดับอายุ คือ ระดับอายุ 4 - 6 ปี และ 6 - 9 ปี โดยจัดประกวดรอบคัดเลือกส่วนกลางที่อุทยานการเรียนรู้ TK park กรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ (เชียงใหม่) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศรีสะเกษ)  และภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี)  ส่วนรอบชิงชนะเลิศจัดขึ้นที่อุทยานการเรียนรู้ TK park กรุงเทพฯ ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนเด็กๆ ที่รักการอ่านทั่วประเทศ มาร่วมประกวดเพื่อแสดงความสามารถด้านการเล่านิทานที่สดใส สมวัย เพื่อเฟ้นหายอดหนูน้อยนักเล่านิทานอย่างเป็นธรรมชาติ “ผู้ชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา และเกียรติบัตร” เปิดรับสมัครรอบคัดเลือก ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ทาง www.tkpark.or.thหรือ www.motherandcare.in.th