TK News
TK park สนับสนุนเกมนักพัฒนาความสุข
clock วันพุธที่ 28 ก.พ. 2561

01.jpg

TK park สนับสนุน"เกมนักพัฒนาความสุข"
บอร์ดเกมจากแนวคิดโครงการในพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดย เอ.พี. ฮอนด้า และ คลับ ครีเอทีฟ

อุทยานการเรียนรู้ TK park สนับสนุน บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย และคลับ ครีเอทีฟ ในการจัดทำ “เกมนักพัฒนาความสุข” บอร์ดเกมสำหรับเยาวชนที่มุ่งปลูกฝังแนวคิดการคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ฝึกทักษะการเรียนรู้นอกกรอบ ออกแบบความสุขจากการแบ่งปันให้ผู้อื่น ผ่านแนวคิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถพิตร

นับตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 เป็นต้นมา อุทยานการเรียนรู้ TK park ได้จัดกิจกรรม TK Board Game Club ขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องในทุกวันเสาร์ที่สองของทุกเดือน เพื่อเปิดพื้นที่การเรียนรู้แนวใหม่ผ่านการเล่นบอร์ดเกมที่มีความสนุกสนาน เสริมทักษะ ได้พบปะแลกเปลี่ยนมุมมองกับเพื่อนใหม่ ส่งเสริมการใช้เวลาร่วมกันในครอบครัว นอกจากนี้ TK Board Game Club ยังเปิดพื้นที่ให้นักพัฒนาบอร์ดเกมได้มาพบปะกับผู้เล่น นำบอร์ดเกมมาให้กลุ่มเป้าหมายได้ทดลองเล่นเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนา ปรับปรุงบอร์ดเกมให้มีความสมบูรณ์ ซึ่งจะช่วยให้แวดวงบอร์ดเกมที่ออกแบบและผลิตโดยคนไทยเติบโตขึ้น และยังจุดประกายให้คุณครู อาจารย์ นำแนวคิดนี้ไปใช้กับการเรียนการสอนภายในห้องเรียนหรือผลิตสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ต่อไป

04.jpg

นางสาวรินศิริ ทองคำ หัวหน้าฝ่ายห้องสมุดมีชีวิต อุทยานการเรียนรู้ TK park กล่าวว่า "ยินดีอย่างยิ่งที่พื้นที่การเรียนรู้ใจกลางเมืองของ TK park ได้มีส่วนในการร่วมพัฒนานวัตกรรมบอร์ดเกมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตามแนวทางที่สอดคล้องกับขนบประเพณีและวัฒนธรรมของชาติซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ เรามองว่าเนื้อหา แนวคิด และวิธีการเล่นของบอร์ดเกมนักพัฒนาความสุข ได้รับการออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน สอดแทรกแนวคิดการส่งต่อค่านิยมการแบ่งปันกันในสังคมเพื่อให้ทุกคนสามารถส่งต่อความสุขให้กับผู้อื่น ปลูกฝังค่านิยมอันดีงามรวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตให้กับเยาวชน ทางอุทยานการเรียนรู้ TK park ได้เปิดพื้นที่ให้ทาง เอ.พี. ฮอนด้าและคลับ ครีเอทีฟ ได้นำบอร์ดเกมมาทดสอบในกิจกรรม TK Board Game Club ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นการพัฒนาจนสำเร็จออกมาเป็น "เกมนักพัฒนาความสุข" ที่มีความสมบูรณ์"

02.jpg

ในเบื้องต้นบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า ได้มอบ "เกมนักพัฒนาความสุข" ให้กับอุทยานการเรียนรู้ TK park เพื่อให้บริการกับสมาชิก ตลอดจนอุทยานการเรียนรู้เครือข่ายเพื่อเป็นสื่อในการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ และเยาวชนทั่วประเทศ ท่านที่สนใจสามารถมาทดลองเล่นได้ในกิจกรรม TK Board Game Club ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ทุกวันเสาร์ที่สองของทุกเดือน หรือ ลงทะเบียนขอรับได้ที่เพจของ เอ.พี. ฮอนด้า หรือ www.aphonda.co.th/happinesscreators ทางบริษัทฯ จะทำการจัดส่งให้ฟรี (จำนวนจำกัดเพียง 1,000 ชุดเท่านั้น)