TK News
TK park ร่วมมือกับ สกว.
clock วันศุกร์ที่ 23 ก.พ. 2561

20180222140846_IMG_0252_ed.JPG

ดร.อธิปัตย์ บำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ กำกับดูแลอุทยานการเรียนรู้ TK park พร้อมด้วย นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร, ดร.ภาคภูมิ ทิพคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  และ อ.รัตนางศ์ ตุละวรรณ หัวหน้าโครงการวิจัย “วิจัยวาไรตี้” ร่วมแถลงข่าวกิจกรรมสัญจร ความร่วมมือระหว่างสำนักงานอุทยานการเรียนรู (สอร.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียภายใต้ชื่อชุด “วิจัยวาไรตี้” ผ่านโครงการ “การสร้างสรรค์สื่อเพื่อเรียนรู้งานวิจัย” ณ อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อส่งต่อความรู้บนโลกออนไลน์ให้เด็กและเยาวชนที่สามารถสืบค้นข้อมูล ความรู้ต่างๆ ได้อย่างไร้ข้อจำกัด รวมไปถึงสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เพียงแค่คลิกเข้ามาที่เว็บไซต์สื่อสร้างสรรค์ ผ่าน www.tv.trf.or.th