TK News
TK park จับมือ บ. สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้
clock วันพฤหัสบดีที่ 30 พ.ย. 2560

TK park จับมือ บ. สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ เตรียมเปิดห้องสมุดมีชีวิต VK park ต้นปี 2561

 ReadMe40Banner (2).png

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นายอธิปัตย์ บำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับบริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดย นางสาวแก้วใจ เผอิญโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อร่วมสร้างสรรค์อุทยานการเรียนรู้วิคตอเรีย การ์เดนส์ ณ โครงการไลฟ์สไตล์มอลล์ที่ตั้งอยู่ ย่านเพชรเกษม 69 เป็นพื้นที่กรุงเทพฯย่านฝั่งธน ให้เป็นแหล่งส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัยตามแนวคิด “ห้องสมุดมีชีวิต” มีกำหนดเปิดบริการในไตรมาสแรกของปี 2561 นี้

นายอธิปัตย์ บำรุง กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า การขยายความร่วมมือในการสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ร่วมกับภารเอกชน นับเป็นก้าวสำคัญของอุทยานการเรียนรู้ TK park ซึ่งมุ่งให้เกิดการกระจายแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพไปในทุกพื้นที่ เพราะเราเชื่อว่าการเรียนรู้เป็นส่วนสำคัญของชีวิต  และการเรียนรู้คือการสร้างคนและพัฒนาชาติ 

ReadMe40Banner (1).png

ด้านนางสาวแก้วใจ เผอิญโชค กล่าวว่า การจัดตั้ง “อุทยานการเรียนรู้วิคตอเรีย การ์เด้นส์ หรือ VK Park” สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ การบริหารงานของบริษัทฯ ที่ตระหนักถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งต่อธุรกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสนับสนุนทางด้านการศึกษา อันเป็นพื้นฐานในการสร้างคนให้มีคุณภาพ เป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาประเทศ การจัดสรรพื้นที่ในศูนย์การค้า วิคตอเรีย การ์เด้นส์      ให้เป็นอุทยานการเรียนรู้แห่งแรกในย่านกรุงเทพฯฝั่งธน หวังอย่างยิ่งที่จะร่วมกระจายแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์และทันสมัย ให้เข้าถึงเด็ก เยาวชน และประชาชาชนทั่วไปได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

ReadMe40Banner.png

การลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานในการเพิ่มพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้ให้แก่ชุมชนกรุงเทพย่านฝั่งธนอันจะเป็นประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน และประชาชนในการเสริมสร้างทักษะ และศักยภาพในด้านต่างๆ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไป