TK News
"ฉันรักในหลวง” สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์
clock วันอังคารที่ 31 ม.ค. 2560

DSC_2605.JPG

สืบเนื่องจากที่ปวงชนชาวไทยต้องเผชิญกับความสูญเสียครั้งใหญ่เมื่อทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมาตลอดการครองสิริราชสมบัติ 70 ปี สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park จึงได้ร่วมกับ บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด จัดทำหนังสือ "ฉันรักในหลวง" สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ (ฉบับพิเศษ) และได้ทำพิธีมอบหนังสือเพื่อใช้เป็นสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้กับโรงเรียนในสังกัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

หนังสือ "ฉันรักในหลวง" สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ (ฉบับพิเศษ) นำเสนอเรื่องราวพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนชาวไทย พร้อมเพิ่มเติมส่วนพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพรอบด้านของพระองค์ และตามรอยพระราชกรณียกิจ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2470 จนถึง 2559 รวมถึงภาพบรรยากาศของการถวายอาลัยหลังวันเสด็จสวรรคต ประกอบกับการใช้เทคโนโลยี  AR (Augmented Reality) ที่ทำให้จากหนังสือธรรมดากลายเป็นหนังสือที่มีชีวิต ด้วยภาพภาพเคลื่อนไหวสามมิติ และเสียงเพลง

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างน่าประทับใจตั้งแต่ปกแรกจนถึงปกหลัง โดยจัดทำจำนวน 40,000 เล่ม เพื่อนำไปใช้เป็นสื่อส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ในโรงเรียนและห้องสมุดของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน (สช.) โรงเรียนในสังกัดเทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล โรงเรียนในสังกัดของกรุงเทพมหานคร และห้องสมุดประชาชนในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) รวมทั้งสิ้น 34,429 แห่งทั่วประเทศ และจะนำไปเผยแพร่ให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนในแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดเครือข่ายของหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป

DSC_2987.JPG

นอกจากนี้ภายในงานแถลงข่าวและพิธีมอบหนังสือ "ฉันรักในหลวง" สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ (ฉบับพิเศษ) ยังมีการแสดงละครสั้น “ฉันรักในหลวง” เรื่องของขวัญจากผู้วิเศษ พร้อมจัดแสดงนิทรรศการ และเสวนาหัวข้อ “พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในด้านการศึกษากับการพัฒนาประเทศไทย” โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี คุณดำรง ลิมาภิรักษ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คุณศตพงษ์ สุนทรารักษ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาท้องถิ่น คุณปราณี สัตยประกอบ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ดร.อธิปัตย์ บำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ คุณราเมศ พรหมเย็น รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ และคุณริสรวล อร่ามเจริญ กรรมการผู้จัดการบริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด โดยมีคุณศรัยฉัตร  จีระแพทย์ กุญชร ณ อยุธยาเป็นผู้ดำเนินรายการ