TK News
เปิดตัวแอพ AR ฉันรักพระราชินี
clock วันพฤหัสบดีที่ 04 ส.ค. 2559

TK park ร่วมกับ แปลน ฟอร์ คิดส์ เปิดตัวแอพ AR ฉันรักพระราชินี
นำเสนอพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมบทเพลงพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่า

1A94415A-8E6F-4F11-B7AA-A6C713651104.jpg

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ร่วมกับ บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด เปิดตัวแอพพลิเคชั่น  AR "ฉันรักพระราชินี" ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) นำเสนอเรื่องราวพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พร้อมบทเพลงพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่า ให้เด็ก ๆ ได้รู้จักและซาบซึ้งถึงพระเมตตาของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2559  โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี ในฐานะผู้ให้เสียงอ่านนิทานในแอพพลิเคชั่นมาร่วมพูดคุย พร้อมด้วย คุณพงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ในฐานะที่ปรึกษาและผู้อนุเคราะห์เพลงพระราชนิพนธ์ อาจารย์ธันยา นวลละออง ในฐานะนักวิจัยผู้สร้างสรรค์เทคโนโลยี AR ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล ในฐานะที่ปรึกษาสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ และเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนการเผยแพร่หนังสือนี้  คุณริสรวล อร่ามเจริญ ในฐานะผู้ผลิตและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด คุณแวนดา สหวงษ์ ที่ควงคู่มากับน้องมะลิ ในฐานะคุณแม่ต้นแบบในการเลี้ยงลูกและสอนลูกเกี่ยวกับการปลูกจิตสำนึกให้รู้จักรักและเคารพในสถาบันกษัตริย์ เพื่อเป็นหลักยึดเหนี่ยวในการดำเนินชีวิต โดยมีคุณพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

AR App.PNG

แอพพลิเคชั่น  AR ฉันรักพระราชินี ใช้งานร่วมกับหนังสือ "ฉันรักพระราชินี" สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นผ่าน App Store หรือ Play Store ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงค้นหาคำว่า "ฉันรักพระราชินี"  วิธีการใช้งาน เพียงเปิดแอพพลิเคชั่นฉันรักพระราชินี แล้วใช้โทรศัพท์มือถือหรือแทบเล็ตส่องไปที่หนังสือ จะพบกับความตื่นตาตื่นใจในรูปแบบภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว พร้อมเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ สร้างสรรค์หนังสือและแอพพลิเคชั่นโดยบริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด ลิขสิทธิ์เพลงพระราชนิพนธ์ทั้งหมดเป็นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

 13920045_1246013658751359_2062814333835073047_o.jpgAD9E8823-0607-4C17-BCDA-D38780AF0364.jpg

ทางสำนักงานอุทยานการเรียนรู้วางแผนที่จะมอบสื่อการเรียนรู้ชุด "ฉันรักพระราชินี" และ "ฉันรักในหลวง" กว่า 5,000 ชุด ให้แก่โรงเรียน ห้องสมุดเครือข่าย ห้องสมุดประชาชน และเครือข่ายของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายใต้พันธกิจของอุทยานการเรียนรู้ TK park ต่อไป นอกจากนี้ทางบริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด ยังร่วมจัดกิจกรรมรับฟรีหนังสือ "ฉันรักพระราชินี" สำหรับใช้ร่วมกับแอพพลิเคชั่นนี้ จำนวนจำกัด 2,000 เล่ม เพื่อรณรงค์ให้ทุกครอบครัวได้รับรู้และตระหนักถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งสำเนาสูติบัตรของลูกรักที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 9 ปีมาที่อีเมล์ ilovequeenpfk@gmail.com  หรือทางแฟกซ์ โทร. 0-2575-2519 หรือทางไปรษณีย์ จ่าหน้าถึง ประชาสัมพันธ์ ฉันรักพระราชินี บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด 1/999 อาคารภูมิสรวล ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 หมดเขตรับวันที่ 31 ธันวาคมศกนี้ หรือจนกว่าหนังสือจะหมด