TK News
TK park จัด “แนะให้แนว” ปี 3
clock วันอาทิตย์ที่ 26 มิ.ย. 2559

S__34832403.jpg

อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดกิจกรรม “แนะให้แนว” ปี 3 ตอน “ทะยานแตะขอบฟ้า”
ชวนวัยรุ่นค้นทุกคำตอบของปัญหาคาใจ พร้อมร่วมกิจกรรมเสวนา นิทรรศการ และเวิร์คช็อปจากไอดอลชื่อดัง
พร้อมขยายกิจกรรมสัญจรสู่แหล่งเรียนรู้ 6 จังหวัดทั่วประเทศ!!

                เมื่อวันศุกร์ที่ 24 – วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน อุทยานการเรียนรู้ TK park ได้จัดกิจกรรม TK park เปิดตำราวิชา “แนะให้แนว” ปี 3 ตอน “ทะยานแตะขอบฟ้า” ณ  อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  เพื่อร่วมค้นหาทุกปัญหาคาใจวัยรุ่นที่กำลังจะก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยผ่านเวิร์คช็อป เสวนา และนิทรรศการต่างๆ จากนักคิด นักเขียน และไอดอลวัยรุ่นชื่อดัง

                นายราเมศ พรหมเย็น รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ เปิดเผยว่า กิจกรรมTK park เปิดตำราวิชา “แนะให้แนว” ได้จัดขึ้นปีนี้เป็นปีที่ 3  โดยเป็นโครงการที่เน้นให้เด็กและเยาวชนที่กำลังเรียนอยู่ช่วงมัธยมศึกษาตอนปลายได้ลองค้นหาตัวเองว่าต้องการที่จะก้าวเดินไปในทิศทางไหน ทั้งการเรียนต่อในมหาวิทยาลัยและสายอาชีพ

“ในช่วงวัยมัธยมศึกษาตอนปลายถึงมหาวิทยาลัย เป็นเวลาที่นักเรียนได้เลือกเส้นทางความรู้เป็นของตัวเอง ในโรงเรียนมีการแบ่งเป็นสายศิลป์และสายวิทย์ บางโรงเรียนอาจมากกว่านั้น ส่วนในมหาวิทยาลัยมีคณะและสาขาวิชานับร้อยรองรับอยู่ทั่วประเทศ ดูเหมือนว่าทางเลือกเหล่านี้พร้อมจะสนับสนุนชีวิตหลังวัยเรียนของพวกเขาอย่างเต็มที่ แต่จากผลการวิจัยของมูลนิธิเพื่อคนไทย ในโครงการคนไทยมอนิเตอร์ : เสียงจากเยาวชนไทย กลับพบว่าเยาวชนร้อยละ 78 ประสบกับปัญหาความเครียดในเรื่องการเรียน ความวิตกดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการกลัวคะแนนสอบ เกรดไม่ดี  กลัวเรียนไม่รู้เรื่อง กลัวทำรายงานไม่ทัน กลัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ กลัวเรียนไม่จบ เป็นต้น

                ดูเหมือนว่าประเด็นการเลือกเข้ามหาวิทยาลัย จะเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุด ผมจึงเกิดคำถามว่าทำไมทางเลือกที่มีอยู่มากมายเหล่านี้ ถึงตอบความต้องการในการเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ คำถามนี้จึงทำให้เกิดงานที่มีชื่อว่า “แนะ ให้ แนว” งานที่เราอยากให้ช่วงเวลาก่อนเข้ามหาวิทยาลัย เต็มไปด้วย ”ความรู้” ที่ชัดเจนที่สุด รู้ว่าตัวเองชอบและอยากจะทำอะไรในอนาคต รู้ว่าคณะหรือสาขาวิชาอะไรจะตอบสนองความชอบและทักษะของตัวเองได้ เราเชื่อว่าความรู้คือโอกาสที่สำคัญที่สุด”

               

page.jpg

             นายราเมศยังกล่าวด้วยว่าสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) จัดงานนี้ประสบความสำเร็จมาแล้วถึง  2 ครั้ง โดยมีนักเรียน ผู้ปกครอง และครู ที่ได้ทั้งแนวความคิดและความรู้กลับไปเป็นจำนวนมาก ครั้งนี้จึงต่อยอดภายใต้ชื่อโครงการ TK park เปิดตำราวิชาแนะให้แนว ปี 3 ตอน ทะยานแตะขอบฟ้า” ระหว่างวันศุกร์ที่ 24 - วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายนนี้ ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park และโรงภาพยนตร์ Sf World Cinema ผ่านกิจกรรมต่างๆ ต่อไปนี้ คือ แนะให้แนว Roadshow” ซึ่งตลอดเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทีมงาน TK park ได้ไปพบปะน้องๆ โรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเตรียมตัวสำหรับเข้ามหาวิทยาลัย พร้อมตอบข้อสงสัยในเรื่องคาใจ การจัดกิจกรรมนี้ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากจากนักเรียนและครูผู้เข้าร่วมกิจกรรม แนะให้แนว Forum” การพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นในเรื่องที่สำคัญต่อการเข้ามหาวิทยาลัย รวมไปถึงเรื่องที่สำคัญต่อการใช้ชีวิตในฐานะของวัยรุ่น จากมุมมองของบุคคลชื่อดังจากวงการหนังสือ วงการภาพยนตร์ วงการการศึกษา วงการวิทยาศาสตร์ ที่เหล่าวัยรุ่นต่างรู้จักและให้ความสนใจ แนะให้แนว Exhibition” นิทรรศการที่รวบรวมแนวทางการศึกษาต่อในสาขาวิชาที่หลากหลาย พร้อมทั้งเคล็ดลับในการค้นหาตัวเองและการเตรียมตัวสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งในปีนี้ทางโครงการได้จัดทำคู่มือทะยานแตะขอบฟ้าให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่านได้นำกลับไปศึกษาเพิ่มเติมอีกด้วย แบบทดสอบความสนใจทางอาชีพ" (VOCATIONAL READINGESS TEST) ที่ให้น้องๆ สามารถวิเคราะห์ตัวเองได้ว่าการเรียนในแนวทางไหนน่าจะเหมาะกับตัวเองมากที่สุด แนะให้แนว Workshop กิจกรรมจำลองการเรียนการสอน ในรูปแบบของเวิร์คช็อป หรือการเรียนรู้ที่สนุกสนานในหลากหลายวิชา ประกอบไปด้วยภาพยนตร์ การออกแบบแสง วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ศิลปะในการแพทย์ การบริการบนเครื่องบิน รวมไปถึงการออกแบบชีวิต และการถอดบทเรียนเพื่อบันทึกและทบทวนความรู้จากการจัดกิจกรรม ลงในนิตยสาร a day และนิตยสารออนไลน์ ReadMe Egazine บนเว็บไซต์ ww.tkpark.or.th ฉบับเดือนสิงหาคม

             “นอกเหนือจากกิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้น โครงการแนะให้แนวในปีนี้ ยังมีความหวังที่จะต่อยอดการเรียนรู้ สู่การจัดกิจกรรมสัญจรในแหล่งเรียนรู้ 6 จังหวัดทั่วประเทศ คือ เชียงราย ฉะเชิงเทรา ตราด ศรีสะเกษ ภูเก็ต และสงขลา ให้กับคุณครูหรือบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับการแนะแนวการเลือกศึกษาต่อของนักเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจในการสื่อสารกับวัยรุ่นยุคปัจจุบัน เสริมความรู้เรื่องอาชีพ หลักสูตรหรือสาขาวิชาที่น่าสนใจ รวมไปถึงเทคนิคการชี้แนะให้การตัดสินใจของนักเรียนไปในทางที่เป็นประโยชน์กับพวกเขามากที่สุด ซึ่งจากความตั้งใจในการดำเนินงานที่ได้กล่าวไปทั้งหมดนี้ ในนามของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ผมหวังว่าตลอดการจัดกิจกรรม TK park เปิดตำราวิชาแนะให้แนว ปี 3 ตอน ทะยานแตะขอบฟ้า” นักเรียน ผู้ปกครอง คุณครู ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน จะได้รับทั้งแนวความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ได้จุดประกายแรงบันดาลใจ และสามารถนำทุกสิ่งที่ได้รับไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อไป” นายราเมศกล่าว

                “กิจกรรมแนะให้แนว” จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 – วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายนนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น. ณ  อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 และ SF World Cinema ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีกิจกรรมมากมายจากไอดอลชื่อดังในสาขาต่างๆ อาทิ “CLOUND EXHIBITION” นิทรรศการเปิดม่านฟ้า ชวนมามองหาคณะสุดแนว วิชาสุดแปลก คำปรึกษาจากรุ่นพี่ และเทคนิคให้ตามความฝันสำเร็จ, INTO THE SKY WORKSHOP เวหาแห่งความฝัน สนุกไปกับ 6 เวิร์คช็อปสุดครีเอทประสบการณ์พิเศษทางการเรียนรู้ ก่อนสัมผัสจริงในมหาวิทยาลัย เช่น “ให้เธอลองเป็นนางฟ้า” โดย สถาบัน Crewabs Cabincrew Motivator, “เสพวิทย์ ละเลงศิลป์” โดย ทีมงาน Young Science Artist, THE FORUM: BIRD EYE VIEW เรื่องเล่าจากท้องฟ้า และร่วมเปิดมุมมองในทุกประเด็นที่คาใจไปกับบทสนทนาจากเหล่าไอดอล และตัวจริงในแวดวงการเรียนรู้ ทั้งนักคิด นักเขียน และอาจารย์ เช่น เบเบ้-ธันย์ชนก ฤทธินาคา นิ้วกลม-สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ เจี๊ยบ-ลลนา ก้องธรนินทร์ เคน-นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ แชมป์-ทีปกร วุฒิพิทยามงคล ครูลูกกอล์ฟ-คณาธิป สุนทรรักษ์ มิณทร์ ยงสุวิมล เจมข์-ภูวดล เวชวงศา นาย-ณภัทร เสียงสมบุญ เบบี้มายด์-ปรัชญานันท์ สุวรรณมณี รวมถึงนักแสดงวัยรุ่นชื่อดังจากซีรีส์ฮอร์โมน เบลล์-เขมิศรา พลเดช และ เจมส์-ธีรดนย์ ศุภพันธ์ภิญโญ ดำเนินรายการโดยป๋อมแป๋ม-นิติ ชัยชิตาทร