ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดรับฟังความคิดเห็น วันศุกร์ที่ 11 ม.ค. 2562 ถึง วันอังคารที่ 15 ม.ค. 2562
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ดูเพิ่มเติม