ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องพิมพ์สีขนาดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมชุดหมึกพิมพ์ 2 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดรับฟังความคิดเห็น วันพุธที่ 9 ม.ค. 2562 ถึง วันจันทร์ที่ 14 ม.ค. 2562
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ดูเพิ่มเติม