ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมสาธิตงานดนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดรับฟังความคิดเห็น วันอังคารที่ 8 ม.ค. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 11 ม.ค. 2562
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ดูเพิ่มเติม