ร่างประกวดราคาซื้อหนังสือและสื่อ สำหรับเครือข่ายที่เปิดให้บริการแล้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดรับฟังความคิดเห็น วันศุกร์ที่ 4 ม.ค. 2562 ถึง วันพุธที่ 9 ม.ค. 2562
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ดูเพิ่มเติม