ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างบริหารงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดรับฟังความคิดเห็น วันศุกร์ที่ 21 ธ.ค. 2561 ถึง วันพุธที่ 26 ธ.ค. 2561
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ดูเพิ่มเติม