ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมแนะให้แนว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดรับฟังความคิดเห็น วันพุธที่ 19 ธ.ค. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 24 ธ.ค. 2561
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ดูเพิ่มเติม