ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบเสียง Digital พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดรับฟังความคิดเห็น วันศุกร์ที่ 14 ธ.ค. 2561 ถึง วันพุธที่ 19 ธ.ค. 2561
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ดูเพิ่มเติม