ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคา จ้างผู้ดำเนินการจัดอบรมเยาวชนแจ้งเกิดด้านดนตรี ภายใต้ภารกิจงานบ่มเพาะเยาวชน TK แจ้งเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดรับฟังความคิดเห็น วันพุธที่ 14 พ.ย. 2561 ถึง วันอังคารที่ 20 พ.ย. 2561
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ดูเพิ่มเติม