ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือสาระท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ ภาษา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) รวมจำนวน ๘ เรื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดรับฟังความคิดเห็น วันพุธที่ 7 พ.ย. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 12 พ.ย. 2561
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ดูเพิ่มเติม