ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย และดูแลรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (11 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดรับฟังความคิดเห็น วันพุธที่ 10 ต.ค. 2561 ถึง วันอังคารที่ 16 ต.ค. 2561
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ดูเพิ่มเติม