ประชาพิจารณ์ (ร่าง)ประกาศครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์ระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับอุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดรับฟังความคิดเห็น วันศุกร์ที่ 29 มิ.ย. 2561 ถึง วันพุธที่ 4 ก.ค. 2561
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ดูเพิ่มเติม