ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อหนังสือและสื่อ สำหรับอุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ จังหวีดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดรับฟังความคิดเห็น วันศุกร์ที่ 1 มิ.ย. 2561 ถึง วันพุธที่ 6 มิ.ย. 2561
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ดูเพิ่มเติม