ประชาพิจารณ์ (ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ LED พร้อมติดตั้ง แสดงรายการกิจกรรมหน้าทีเคพาร์ค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดรับฟังความคิดเห็น วันจันทร์ที่ 2 เม.ย. 2561 ถึง วันพุธที่ 4 เม.ย. 2561
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ดูเพิ่มเติม