ประชาพิจารณ์ (ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบกล้องวงจรปิดสำหรับจุดให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดรับฟังความคิดเห็น วันจันทร์ที่ 2 เม.ย. 2561 ถึง วันพุธที่ 4 เม.ย. 2561
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ดูเพิ่มเติม