ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 2 คัน
วันที่ประกาศ
วันพุธที่ 10 ต.ค. 2561
รับเอกสาร
วันพุธที่ 10 ต.ค. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 18 ต.ค. 2561
ยื่นซอง
วันศุกร์ที่ 19 ต.ค. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 19 ต.ค. 2561
เปิดซอง
วันจันทร์ที่ 22 ต.ค. 2561