ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ
วันพุธที่ 10 ต.ค. 2561
รับเอกสาร
วันพุธที่ 10 ต.ค. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 19 ต.ค. 2561
ยื่นซอง
วันจันทร์ที่ 22 ต.ค. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 22 ต.ค. 2561
เปิดซอง
วันพุธที่ 24 ต.ค. 2561