ประกวดราคาจ้างศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาอุทยานการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ
วันศุกร์ที่ 28 ก.ย. 2561
รับเอกสาร
วันศุกร์ที่ 28 ก.ย. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 29 ต.ค. 2561
ยื่นซอง
วันอังคารที่ 30 ต.ค. 2561 ถึง วันอังคารที่ 30 ต.ค. 2561
เปิดซอง
วันพุธที่ 31 ต.ค. 2561