ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดหาเจ้าหน้าที่ในการดูแลให้บริการรับสมัครสมาชิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ
วันพุธที่ 19 ก.ย. 2561
รับเอกสาร
วันพุธที่ 19 ก.ย. 2561 ถึง วันพุธที่ 26 ก.ย. 2561
ยื่นซอง
วันพฤหัสบดีที่ 27 ก.ย. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 27 ก.ย. 2561
เปิดซอง
วันศุกร์ที่ 28 ก.ย. 2561