ประกาศประกวดราคา จ้างทำต้นฉบับหนังสือสาระท้องถิ่นจังวัดบุรีรัมย์ 2 ภาษา(ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) พร้อมคู่มือการจัดกิจกรรมสำหรับการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ
วันอังคารที่ 30 เม.ย. 2562
รับเอกสาร
วันอังคารที่ 30 เม.ย. 2562 ถึง วันจันทร์ที่ 13 พ.ค. 2562
ยื่นซอง
วันอังคารที่ 14 พ.ค. 2562 ถึง วันอังคารที่ 14 พ.ค. 2562
เปิดซอง
วันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ค. 2562