ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาจัดกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา Digital Content Creator ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ
วันจันทร์ที่ 29 เม.ย. 2562
รับเอกสาร
วันจันทร์ที่ 29 เม.ย. 2562 ถึง วันพุธที่ 8 พ.ค. 2562
ยื่นซอง
วันศุกร์ที่ 10 พ.ค. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 10 พ.ค. 2562
เปิดซอง
วันจันทร์ที่ 13 พ.ค. 2562