ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมลับสมองประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 14ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ประกาศ
วันจันทร์ที่ 25 มี.ค. 2562
รับเอกสาร
วันจันทร์ที่ 25 มี.ค. 2562 ถึง วันจันทร์ที่ 1 เม.ย. 2562
ยื่นซอง
วันอังคารที่ 2 เม.ย. 2562 ถึง วันอังคารที่ 2 เม.ย. 2562
เปิดซอง
วันพุธที่ 3 เม.ย. 2562