ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาจ้างกำกับเวทีและห้องประชุม จัดหาล่าม พิธีกร อุปกรณ์หูฟังการแปล การบันทึกภาพและเสียง ตัดต่อ ถอดเทป และผลิตสื่อโสตทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ประกาศ
วันพฤหัสบดีที่ 21 มี.ค. 2562
รับเอกสาร
วันพฤหัสบดีที่ 21 มี.ค. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 21 มี.ค. 2562
ยื่นซอง
วันพฤหัสบดีที่ 21 มี.ค. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 21 มี.ค. 2562
เปิดซอง
วันพฤหัสบดีที่ 21 มี.ค. 2562