ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อชุดอุปกรณ์ระบบภาพ Digital พร้อมติดตั้ง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ
วันพฤหัสบดีที่ 14 มี.ค. 2562
รับเอกสาร
วันศุกร์ที่ 15 มี.ค. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 22 มี.ค. 2562
ยื่นซอง
วันจันทร์ที่ 25 มี.ค. 2562 ถึง วันจันทร์ที่ 25 มี.ค. 2562
เปิดซอง
วันอังคารที่ 26 มี.ค. 2562