ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำต้นฉบับหนังสือสาระท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ 2 ภาษา(ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)พร้อมคู่มือการจัดกิจกรรมสำหรับการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ
วันอังคารที่ 26 ก.พ. 2562
รับเอกสาร
วันอังคารที่ 26 ก.พ. 2562 ถึง วันอังคารที่ 12 มี.ค. 2562
ยื่นซอง
วันพุธที่ 13 มี.ค. 2562 ถึง วันพุธที่ 13 มี.ค. 2562
เปิดซอง
วันจันทร์ที่ 18 มี.ค. 2562