ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างผู้ดำเนินการปรับปรุงอุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ ชั้น 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
วันที่ประกาศ
วันศุกร์ที่ 8 ก.พ. 2562
รับเอกสาร
วันศุกร์ที่ 8 ก.พ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 22 ก.พ. 2562
ยื่นซอง
วันจันทร์ที่ 25 ก.พ. 2562 ถึง วันจันทร์ที่ 25 ก.พ. 2562
เปิดซอง
วันอังคารที่ 26 ก.พ. 2562